Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7308
Title: Terminology standards for use in the terminology work : selected examples
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: bibliotekarstwo; normy terminologiczne
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 52-68
Abstract: Celem artykułu jest omówienie wybranych norm terminologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokumenty normalizacyjne opublikowane w Polsce. Dla realizacji tego celu zbadano dokumenty opublikowane przez Technical Committee ISO/TC 37 Terminology and other language and content resources i jego podkomitety. Niektóre z tych norm zostały przetłumaczone i opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jako PN-ISO. Normy pogrupowano według pięciu kategorii tematycznych: terminologiczne wpisy w normach, działalność terminologiczna, szeregowanie danych terminologicznych, normy z zakresu terminografi i i zastosowanie komputerów w terminologii, a następnie uporządkowano według ich numerów referencyjnych. W zakończeniu przedstawiono podsumowanie. Wykaz norm opublikowanych przez ISO/TC 37 zamieszczono w Aneksie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7308
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szulc_Terminology_standards_for_use_in_the_terminology_work.pdf422,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons