Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/732
Tytuł: Le neofantastique : un jeu avec le fantastique traditionnel?.
Autor: Gadomska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Tale of twilight; The supernatural; Horror; Fear; Ghost; Vampire; Game
Data wydania: 2009
Źródło: Romanica Silesiana, No. 4 (2009), s. 40-51
Abstrakt: The traditional fantastic literature of the nineteenth century is a genre par excellence codificated. The present study indicates how the new fantastic literature of the twentie th and the twenty-first century plays with these codes and with the customs of the traditional reader. This work discusses the literary games, very diversified, on the level of the conten t (the modifications of the traditional fantastic motives, for example the m otif of a ghost or of a vampire) and on the level of the form (the new techniques of writing versus the traditional techniques of the literature referring to the supernatural). The present study analyses the short stories by writers writing in French, for example Rémi Karnauch, Jean-Pierre Andrevon, Stéphanie Benson, Pierre Pelot, Yves and Ada Rémy, and Jean-Pierre Bours.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/732
ISSN: 1898-2433
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gadomska_Le_neofantastique.pdf356,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons