Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7329
Title: O współczesnej bibliotece, jej zbiorach i czytelnikach....
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: Bibliotheca Nostra; bibliotekarstwo
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 1, s. 9-10
Abstract: W najważniejszej problematyce piśmiennictwa bibliologicznego mieści się tematyka, poruszana w latach 2009-2013 w śląskim kwartalniku naukowym „Bibliotheca Nostra”. Czytelnicy pisma oczekiwali przede wszystkim zagadnień dotyczących kształtowania się kultury informacyjnej użytkowników, badania potrzeb i zachowań czytelniczych, kwestii prawa bibliotecznego, zawodu bibliotekarza, historii bibliotek i rynku książki. Podkreślali aktualność podejmowanych w piśmie tematów, dobry poziom naukowy i styl tekstów, a także ich przydatność praktyczną. Deklarowana częstotliwość korzystania z czasopism fachowych sytuuje kwartalnik na czwartym miejscu z 25 uwzględnianych w lekturze1. Na profi l pisma ma wpływ międzynarodowa rada programowa, a także liczny zespół polskich i zagranicznych recenzentów. Od roku 2012 kwartalnik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację jest przyznawanych siedem punktów. Redakcja zaprasza Czytelników do współtworzenia pisma, a także do kontaktu2 i wymiany poglądów na swojej stronie domowej oraz na Facebooku. Teksty są również dostępne w ŚBC i indeksowane w bazach oraz przeglądarkach internetowych[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7329
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_O_wspolczesnej_bibliotece.pdf373,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons