Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7331
Title: Organizacja i działalność Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach : Kronika wydarzeń.Cz. 1. Lata 2004-2009
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; bibliotekarstwo
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 1, s. 114-141
Abstract: W roku 2014 mija dziesięć lat działalności Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach (dalej SBSW). Rocznica ta jest okazją do przybliżenia dziejów SBSW – organizacji aktywnie wspierającej rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy a przede wszystkim integrującej pracowników bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych województwa śląskiego. Przedstawiona kronika rejestruje najważniejsze wydarzenia z działalności Sekcji. W oparciu o zebraną dokumentację prezentuje historię, program i zakres działalności SBSW. Wykorzystano materiały archiwalne wytworzone przez Sekcję, w szczególności: sprawozdania z działalności SBSW, protokoły oraz notatki z zebrań zarządu i rady programowej, programy forów, konferencji i wyjazdów szkoleniowych[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7331
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Organizacja_i_dzialalnosc_Sekcji_Bibliotek_Szkol_Wyzszych.pdf447,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons