Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7336
Title: Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web - recenzja
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web; Sebastian Dawid Kotuła
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 206-208
Abstract: Wydana w ubiegłym roku praca Sebastiana D. Kotuły1 Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web porusza problematykę porozumiewania się poprzez książkę w kontekście środowiska elektronicznego. Autor za cel postawił sobie odpowiedź na pytanie: „jak zmienia się model i przedmiot (książka) komunikacji bibliologicznej, gdy jest realizowany w środowisku WWW z pełnym wykorzystaniem możliwości sieci i hipertekstu. W jakich sytuacjach uzasadnione jest mówienie o cyfrowej komunikacji bibliologicznej, a kiedy ma się do czynienia z sieciową komunikacją bibliologiczną” [s. 13]. Omawiana publikacja jest również próbą „wykazania ciągłości i związków obecnej w bibliologii koncepcji komunikacji zogniskowanej wokół książki z rozwiązaniami będącymi konsekwencją zaistnienia nowego środowiska (hipertekstowego i m ultimedialnego WWW) i formy komunikacji sieciowej” [s. 13]. Tak zarysowaną problematykę autor przedstawił zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7336
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Komunikacja_bibliologiczna_wobec_recenzja.pdf391,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons