Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7338
Title: Duszpasterstwo bibliotekarzy: w służbie człowieka i książki - recenzja
Authors: Nycz, Aleksandra
Keywords: Duszpasterstwo bibliotekarzy: w służbie człowieka i książki; Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 209-212
Abstract: Z okazji 15-lecia działalności Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej ukazała się publikacja Duszpasterstwo bibliotekarzy: w służbie człowieka i książki, zawierająca teksty, które z różnych perspektyw prezentują historię, specyfikę i założenia tytułowej organizacji. Pozycja ta wypełniła lukę w serii wydawnictw dotyczących duszpasterstwa grup społeczno-zawodowych. Dotychczas można było przeczytać m.in. o duszpasterstwie hutników [Wójcik, 2013], nauczycieli [Szostakiewicz, 2008], policji [Wiszowaty, 2002], środowisk twórczych [25 lat Duszpasterstwa, 2003], natomiast pod hasłem „duszpasterstwo bibliotekarzy” w katalogach widniał komunikat „brak wydań”[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7338
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nycz_Duszpasterstwo_bibliotekarzy_recenzja.pdf405,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons