Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7342
Title: O stowarzyszeniach bibliotekarzy....
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: stowarzyszenia bibliotekarskie; organizacje bibliotekarskie
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 9–11
Abstract: Stowarzyszenia bibliotekarskie, najczęściej powoływane w celu wieloaspektowej współpracy w zakresie kształtowania, wspomagania oraz promocji bibliotek i ich usług, skupiają pracowników wszystkich typów bibliotek w danym kraju (często z podziałem na sekcje) bądź funkcjonują w określonych regionach. Może to być obszar większy niż jedno państwo (jak European Association of Libraries and Information Services on Addictions, Asian/Pacifi c American Librarians Association czy Association of Caribbean University lub Border Regional Library Association) lub mniejszy (np. Illinois Library Association), ale też relatywnie mały – obejmujący zaledwie jedno miasto (np. New York Library Association)[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7342
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_O_stowarzyszeniach_bibliotekarzy.pdf356,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons