Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7344
Title: Narodziny książki - recenzja
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: Narodziny książki; bibliotekarstwo
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 157-163
Abstract: We wstępie do Narodzin książki Marcel Thomas (pracownik Bibliothèque Nationale) przedstawił sytuację w Europie przed wprowadzeniem druku, koncentrując się na wykazaniu sposobów zaspokojenia popytu na książkę. Omówił m.in. instytucje monastyczne i laickie, zwłaszcza uniwersytety, oraz wyspecjalizowane grupy zawodowe, zajmujące się produkcją i rozpowszechnianiem książki, a także przedstawił sytuację autorów przed pojawieniem się druku. Tak ukazany kontekst stał się podstawą rozważań w kolejnych rozdziałach[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7344
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdizk_Narodziny_ksiazki_recenzja.pdf444,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons