Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7345
Title: The book : a global history - recenzja
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: The book. A global history; bibliotekarstwo
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 164-168
Abstract: Dwutomowa praca The Oxford Companion to the Book [Suarez, Woudhuysen, 2010] była wynikiem realizacji prowadzonego przez 15 lat projektu, który pod kierunkiem Michaela F. Saureza, dyrektora Rare Book School Uniwersity of Virginia, oraz H.R. Woudhuysena, rektora Lincoln College w Oxfordzie, zgromadził 398 badaczy z 27 krajów. W 2013 r. redaktorzy opublikowali nową, znacząco skróconą, wersję tej książki, pod tytułem The book. A global history. Dzieło zostało przygotowane przez 58 autorów z 15 krajów (ich listę, z krótką informacją o akredytacji i zainteresowaniach naukowych, zamieszczono na początku publikacji). Projekty wieloaspektowego opracowywania dziejów książki zarówno w skali globalnej, jak i w perspektywie regionalnej z założeniem ukazywania ich w kontekście wydarzeń politycznych, społecznych oraz kulturowych, od 2011 r. podejmuje także Oxford Centre for Global History [Global History at Oxford]. Wyniki badań, z akcentowaniem interakcji między różnymi dziedzinami historii światowej, są również wydawane m.in. w serii New Oxford World History. Przygotowanie kompendium wiedzy z zakresu historii książki wpisywało się w tę koncepcję historiograficzną[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7345
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_The_book_a_global_history_recenzja.pdf445,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons