Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7347
Title: Bibliotekarstwo - recenzja
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Nauka – Dydaktyka – Praktyka; bibliotekarstwo
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 213-217
Abstract: Seria Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” wzbogaciła się o kolejny tytuł Bibliotekarstwo pod red. Anny Tokarskiej. Jest to już 144 praca wydana w tej serii. Obszerny tom liczący 727 stron mógł powstać dzięki zaangażowaniu pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy wybitnych specjalistów myśli bibliologicznej z innych ośrodków akademickich teoretyków bibliotekoznawców i praktyków bibliotekarzy[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7347
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Bibliotekarstwo_recenzja.pdf395,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons