Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7348
Title: Konferencja "Bezpieczeństwo w bibliotece I"
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Bezpieczeństwo w bibliotece; bibliotekarstwo; konferencje
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 1, s. 148-152
Abstract: W Chorzowie 31 stycznia 2014 r. odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w bibliotece”, zorganizowana wspólnie przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie i Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach. Obrady, prowadzone w ramach XXIX Forum Sekcji Bibliotekarzy Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach, zainaugurowały serię sympozjów poświęconych zagadnieniom ochrony ludzi, zasobów i danych w bibliotekach. W spotkaniu wzięło udział 110 osób reprezentujących krajowe środowisko bibliotekarzy akademickich, bibliotek publicznych i szkolnych, a także pracowników naukowo-dydaktycznych różnych specjalności[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7348
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Konferencja_Bezpieczenstwo_w_bibliotece_I.pdf394,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons