Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7358
Title: Konferencja "Bibliotekarze w służbie człowieka i książki" : (Katowice, 17 maja 2014 r.)
Authors: Kycler, Maria
Keywords: „Bibliotekarze w służbie człowieka i książki”; konferencja
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 2, s. 193-196
Abstract: Ogólnopolska konferencja „Bibliotekarze w służbie człowieka i książki” – XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy ZO w Katowicach (SBSW) odbyła się 17 maja 2014 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencję przygotowała Biblioteka Teologiczna UŚ w Katowicach we współpracy z Biblioteką Śląską, Duszpasterstwem Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej, Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES oraz SBSW. Okazję do spotkania teoretyków i praktyków bibliotekarstwa oraz doktorantów i studentów stanowiły obchody 15-lecia Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej1. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy śląskich bibliotek akademickich, publicznych, szkolnych i pedagogicznych, ale także bibliotekarze spoza regionu, m.in. z Gdańska[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7358
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Konferencja_Bibliotekarze_w_sluzbie.pdf375,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons