Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7359
Title: Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Tarnów 15-17 września 2014)
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES; FIDES
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 3, s. 142-145
Abstract: Jubileuszowe – dwudzieste Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbyło się w dniach 15–17 września 2014 r. w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym. W ogólnopolskim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji, a także zaproszeni goście. Uczestników Walnego Zgromadzenia powitał ks. dr Leszek Rojewski – prorektor WSD w Tarnowie – podkreślając ważność wydarzenia dla tarnowskiego środowiska lokalnego. Następnie ks. dr Jerzy Witczak – przewodniczący Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES – otworzył obrady – przedstawiając ramowy program Walnego Zgromadzenia[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7359
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Walne_Zgromadzenie_Federacji_Bibliotek.pdf395,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons