Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7381
Title: Ogólnopolska konferencja "Nowoczesne technologie w edytorstwie"
Authors: Kołodziej, Barbara
Keywords: Nowoczesne technologie w edytorstwie; konferencje
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 185-188
Abstract: W dniu 8 maja 2014 r. w Katowicach odbyła się w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce nowoczesnych technologii w edytorstwie. Współorganizatorami wydarzenia oprócz Centrum, były także: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7381
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziej_Ogolnopolska_konferencja_Nowoczesne_technologie.pdf357,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons