Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7387
Title: Podstawy kontaktu pracownika wyższej uczelni ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego - sprawozdanie z konferencji : Katowice, 10 października 2014
Authors: Kołodziej, Barbara
Keywords: Podstawy kontaktu pracownika uczelni wyższej ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego; konferencje
Issue Date: 2014
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 4, s. 149-151
Abstract: W dniu 10 października 2014 roku, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się konferencja, do udziału, w której zaproszono pracowników administracji, bibliotek oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego. Jej tematem były relacje osób zatrudnionych na uczelni ze studentami wykazującymi objawy zaburzeń psychicznych. Spotkanie miało na celu przybliżenie ludziom pozostającym w bezpośrednim kontakcie ze studentami podstawowych zasad kształtowania relacji z osobami przejawiającymi różnego rodzaju objawy dysfunkcyjne. Osoby prowadzące szkolenie przedstawiły uczestnikom informację o sposobach rozpoznawania symptomów zaburzeń psychicznych, oraz pokazały jak reagować na zachowanie i szczególne potrzeby studentów, między innymi w jednostkach obsługi studenta (np. dziekanaty, biblioteki), a także podczas zajęć dydaktycznych[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7387
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziej_Podstawy_kontaktu_pracownika_wyzszej_uczelni.pdf400,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons