Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7391
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKycler, Maria-
dc.date.accessioned2018-12-11T10:29:45Z-
dc.date.available2018-12-11T10:29:45Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationBibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 152-154pl_PL
dc.identifier.issn1734-6576-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7391-
dc.description.abstractCentrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach 16 października 2013 r. zorganizowało seminarium Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania. Spotkanie wpisało się w cykl bibliotecznych warsztatów i szkoleń poświęconych Informacyjnym narzędziom wspierania indywidualnego rozwoju. Seminarium było adresowane przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom, było podwyższenie kompetencji informacyjnych uczestników, a w konsekwencji podniesienie jakości kształcenia w liceach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Spotkanie zwróciło uwagę na konieczność ciągłego dostosowywania systemu edukacji do zachodzących zmian społecznych i przygotowania nauczycieli oraz młodzieży uczącej się do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; ukazało dynamiczny przyrost objętości zasobów informacji, wzrost znaczenia informacji jako towaru oraz wskazało możliwości bezpłatnego dostępu do tradycyjnych i cyfrowych zasobów CINiBA[…]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectInformacyjne narzędzia wspomagające proces nauczaniapl_PL
dc.subjectseminariapl_PL
dc.title"Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania" : (Katowice, 16 października 2013 r.).pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalBibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowypl_PL
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Informacyjne_narzedzia_wspomagajace.pdf386,06 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons