Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7394
Title: 24th International Congress of Science, Medicine and Technology : (21-28 July 2013, Manchester UK)
Authors: Szulc, Jolanta
Keywords: 24th International Congress of Science; kongres
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 4, s. 149-151
Abstract: W dniach 22–28 lipca 2013 r., w University of Manchester (Wielka Brytania), odbył się 24. międzynarodowy kongres poświęcony historii nauki, techniki i medycyny (24th International Congress of Science, Medicine and Technology) organizowany przez The British Society for the History of Science. W kongresie uczestniczyło 1758 osób z całego świata, wygłoszono 1400 wykładów w 411 sekcjach. Uniwersytet Śląski był reprezentowany przez Gabrielę Besler (Wydział Nauk Społecznych) oraz Jolantę Szulc (Wydział Filologiczny)[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7394
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szul_24th_International_Congress_of_Science.pdf361,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons