Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7396
Title: Z wizytą w bibliotekach Zagrzebia : pobyt szkoleniowy Erasmus+
Authors: Kycler, Maria
Muc, Agata
Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Narodowa w Zagrzebiu; Biblioteka Uniwersytecka w Zagrzebiu
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 2, s. 92-101
Abstract: Dzięki programowi Erasmus Plus skierowanemu do pracowników uczelni odbyłyśmy tygodniową wizytę studyjną w Bibliotece Narodowej i Uniwersyteckiej w Zagrzebiu od 8 do 12 czerwca 2015 r. Jako pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i jednej z bibliotek specjalistycznych – Biblioteki Teologicznej tworzących system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu, byłyśmy zainteresowane pracą zarówno centralnej biblioteki Chorwacji, jak również bibliotek specjalistycznych typu Biblioteka Wydziału Filozoficznego, czy Wydziału Teologii Katolickiej. Dzięki dobrej środowiskowej współpracy bibliotekarzy dane nam było również poznać Bibliotekę Miasta Zagrzebia – ciekawy obiekt biblioteczny z profesjonalną kadrą i szerokim oddziaływaniem na życie kulturalno-oświatowe stolicy[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7396
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_ Z_wizyta_w_bibliotekach_Zagrzebia.pdf400,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons