Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7398
Title: "Stres w pracy - znajdziemy rozwiązanie" : Katowice, 18 czerwca 2015 r.
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Stres w pracy – znajdziemy rozwiązanie; konferencje
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 4, s. 172-175
Abstract: "Stres w pracy – znajdziemy rozwiązanie” to tytuł konferencji, zorganizowanej 18 czerwca 2015 r. przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką oraz Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Wydarzenie – w części poświęconej problematyce stresu psychologicznego – wsparli merytorycznie pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, którzy czynnie włączyli się zarówno w obrady sesji plenarnej, jak i przygotowanie warsztatów. Główną intencją pomysłodawców i organizatorów konferencji było zaproszenie do debaty osób aktywnych zawodowo, pracodawców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką radzenia sobie w sytuacjach trudnych w miejscu pracy. Spotkanie miało podjąć próbę odpowiedzi na pytanie czym jest stres, jakie są jego objawy i następstwa (zarówno negatywne, jak i te, mogące okazać się korzystnymi dla człowieka) oraz jak skutecznie mu się przeciwstawić[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7398
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Stres_w_pracy_znajdziemy_rozwiazanie.pdf393,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons