Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7400
Title: Wyzwania współczesnego bibliotekarza - gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo. XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych w Katowicach (Katowice, 16-18 września 2013 roku)
Authors: Muc, Agata
Keywords: Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo; konferencje
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 164-169
Abstract: W dniach 16-18 września 2013 roku Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizowała XXXI. Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo. Na spotkanie oprócz bibliotekarzy medycznych z całej Polski przybyli także przedstawiciele innych bibliotek akademickich, np. z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej. Tematyka obrad oscylowała wokół trzech głównych zagadnień: gromadzenia zbiorów, wykorzystywania nowych technologii oraz stosowania prawa w bibliotekach. Problemy te rozpatrywano przede wszystkim w kontekście wymagań, jakie są stawiane współczesnemu bibliotekarzowi w instytucji naukowej. W ciągu trzech dni wygłoszono dziewiętnaście referatów, które podzielono na sześć sesji. Obrady plenarne odbywały się w auli im. prof. Witolda Zahorskiego na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7400
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muc_Wyzwania_wspolczesnego_bibliotekarza.pdf421,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons