Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7403
Title: „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich” - konferencja w ramach XXVII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia (Katowice, 24 Kwietnia 2013 roku)
Authors: Ćmiel, Renata
Keywords: Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich; konferencje
Issue Date: 2013
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 2, s. 87-91
Abstract: Konferencja „Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek akademickich” została zorganizowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Federację Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach. Konferencję otworzyła dr Bogumiła Warząchowska, kierownik Biblioteki Teologicznej UŚ. Z ramienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, goszczącego w swoich murach uczestników konferencji, przemówił dziekan Wydziału ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek. Następnie głos zabrała Małgorzata Waga, pełnomocnik Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) ds. Jakości Usług. Witając przybyłych, zwróciła uwagę na wartość spotkań zawodowych, które dają bibliotekarzom możliwość dzielenia się doświadczeniami. Wskazała na rolę jaką odgrywa w kulturze regionu CINiBA – wspólna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. CINiBA jest strukturą pod wieloma względami różnorodną, co pozwala na planowanie i wdrażanie nowych form działania – dotychczas nieznanych, niedostępnych lub nie stosowanych w tradycyjnych bibliotekach. Wykorzystywanie i rozwijanie tych możliwości dowodzi, że środowiska bibliotekarskie są otwarte na nowe doświadczenia i na tym mogą budować swój potencjał[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7403
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cmiel_Jednosc_w_roznorodnosci_Wspolpraca_bibliotek.pdf393,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons