Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7406
Title: Doctor honoris causa ks. prof. Michał Heller - filozof, kosmolog, teolog
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Michał Heller; doktorzy honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 1, s. 153-156
Abstract: W Akademii Muzycznej w Katowicach 11 marca 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi. Ceremonia była wydarzeniem nietypowym, ponieważ wniosek skierowany do Senatu Uniwersytetu Śląskiego o nadanie najwyższej godności akademickiej dla jednej osoby, wpłynął od trzech Rad Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk Społecznych i Teologicznego. Zdarzyło się to po raz pierwszy w 47-letniej historii UŚ, który przyznał tę godność „jednemu z najwybitniejszych współczesnych uczonych o co najmniej poczwórnej przynależności naukowej – znakomitemu kosmologowi, matematykowi, fi lozofowi i teologowi, który w matematycznych równaniach, naukowych teoriach potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów” (Banyś, 2015, s. 11). W takich słowach zarekomendował dostojnego gościa Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś, który przewodniczył uroczystości[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7406
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Doctor_honoris_causa_ks_prof_Michal_Heller.pdf366,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons