Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7408
Title: Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej - recenzja
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej; Aleksandra Witkowska; Joanna Nastalska-Wiśnicka
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 1, s. 157-160
Abstract: Książka Aleksandry Witkowskiej i Joanny Nastalskiej-Wiśnickiej Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich to obszerny katalog miejsc kultu maryjnego na ziemiach polskich. Praca obejmuje źródła rękopiśmienne i stare druki pochodzące z XVI–XVIII w. Przygotowując szczegółową analizę materiałów źródłowych, wykorzystano katalogi i bibliografie z polskich bibliotek naukowych i kościelnych, a także inne dokumenty dostępne w NUKAT i FIDKAR. Skrupulatne poszukiwania pozwoliły na odnalezienie tytułów dzieł odnoszących się do ośrodków kultu maryjnego Kościoła łacińskiego na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zgodnie z intencją autorek „opracowana po raz pierwszy staropolska bibliografia sanktuaryjna, pozwala dostrzec bogactwo form literackich oraz aktywność pisarską i wydawniczą określonych środowisk kościelnych. Pokazuje ważność słowa drukowanego w rozpowszechnianiu wiedzy o miejscach świętych, w utrwalaniu ich znaczenia społecznego, w propagandzie kultu, jego różnorodnych form, zwłaszcza praktyk pątniczych” (s. 15)[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7408
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Ku_ozdobie_i_obronie_Rzeczypospolitej_recenzja.pdf399,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons