Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7409
Title: Bolesław Ciepiela : monografia bibliograficzna - recenzja
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Bolesław Ciepiela. Monografia biobibliograficzna; Zdzisław Gębołyś
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 2, s. 127-130
Abstract: Bolesław Ciepiela. Monografi a biobibliograficzna opracowana przez Zdzisława Gębołysia dotyczy, jak podaje we wstępie autor: „zagłębiowskiego pisarza – regionalisty, autora 49 książek, ponad 1 300 tekstów prasowych, monografi i miejscowości, jak też opracowań zwartych z zakresu historii kopalnictwa węgla kamiennego, redaktora, oraz członka Stowarzyszenia autorów Polskich, związanego od urodzenia z Zagłębiem Dąbrowskim, z wykształcenia inżyniera górnictwa, z zamiłowania kronikarza i humanistę  absolwenta Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prezesa honorowego Oddziału Będzińskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, wiceprezesa Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. dr Jana Przemszy-Zielińskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa – Koło »Zagłębie« w Będzinie” (Gębołyś, 2015, s. 19). Ta krótka prezentacja osoby, której jest poświęcona monografi a, świadczy o jej szerokich zainteresowaniach i dużej aktywności, a tym samym o sporym dorobku. Zważywszy, że omawiana postać jest nadal twórczo aktywna, w przyszłości należy uwzględnić uzupełnienia podmiotowo-przedmiotowe bibliografii[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7409
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Boleslaw_Ciepiela_monografia_bibliograficzna_recenzja.pdf415,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons