Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7413
Title: Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie
Authors: Pulikowski, Arkadiusz
Keywords: widoczność zasobów naukowych; wyszukiwanie informacji; wyszukiwarki naukowe
Issue Date: 2015
Citation: Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia informacyjne, nr 1 (2015), s. 59-70
Abstract: Cel/teza: Celem przeprowadzonych badań było ustalenie, w jakim stopniu miejsce udostępniania publikacji wpływa na widoczność dokumentów w wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych oraz pokazanie zmian w widoczności polskich publikacji naukowych, jakie zaszły w latach 2012–2014. Koncepcja/metody badań: Badaniem objęto wybrane publikacje, głównie z zakresu informatologii, znajdujące się w różnych typach zasobów (m.in.: repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, stronach internetowych czasopism). Widoczność wyselekcjonowanych dokumentów określono na podstawie możliwości ich odnalezienia w wybranych wyszukiwarkach ogólnych i specjalistycznych. Zestawienie wyników badań wykonanych z dwuletnim odstępem czasu umożliwiło pokazanie zmian w widoczności obserwowanych dokumentów. Wyniki i wnioski: Najlepiej pod względem widoczności wypadły repozytoria i czasopisma na platformie Open Journal Systems. W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano wyraźną poprawę widoczności polskich zasobów naukowych. Google powtórzył dobre wyniki z 2012 roku, pozostając liderem, natomiast Bing poprawił indeksowanie i znacznie zbliżył się do niego osiąganymi rezultatami. Oryginalność/wartość poznawcza: Wyniki badań pomogą pracownikom naukowym w wyborze najkorzystniejszych pod względem widoczności miejsc publikowania. Jednocześnie pokazują również, do jakich zasobów są w stanie dotrzeć znane serwisy wyszukiwawcze. Tego typu badania nie były dotąd prowadzone w naszym kraju.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7413
ISSN: 0324-8194
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pulikowski_Widocznosc_polskich_publikacji_naukowych_w_Internecie.pdf775,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.