Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7414
Title: Bibliograficzna baza danych CYTBIN
Authors: Stefaniak, Barbara
Bajor, Agnieszka
Tomaszczyk, Jacek
Pulikowski, Arkadiusz
Augustyniak, Anna
Keywords: baza CYTBIN; bazy bibliograficzne; bazy cytowań
Issue Date: 2005
Citation: Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 4 (2005), s. 3-9
Abstract: Referat omawia problematykę tworzenia i udostępniania baz danych w Internecie na podstawie doświadczeń zdobytych przez autorów w czasie prac nad bibliograficzną bazą danych CYTBIN. Baza ta została zaprojektowana i zaimplementowana z wykorzystaniem programu Microsoft Access. Wyjaśniono przyczyny wyboru tego narzędzia, uwzględniając zarówno jego zalety jak i wady. Wiele miejsca poświęcono opisowi złożonej struktury bazy CYTBIN, wynikającej z natury trudnych w implementacji relacji charakterystycznych dla baz cytowań. Wybór programu MS Access jako narzędzia do projektowania i tworzenia baz danych zdeterminował pośrednio zastosowanie metod publikacji online związanych z tym oprogramowaniem. Najlepszym rozwiązaniem okazała się technika Active Server Pages (ASP). Przedstawiono korzyści i ograniczenia płynące z tego wyboru. Szczegółowo scharakteryzowano bezpłatny serwis ASPHost, umożliwiający udostępnianie baz danych MS Access z wykorzystaniem ASP. Wiele wysiłku twórcy bazy CYTBIN włożyli w przygotowanie kwerend. Opisano problemy z ich tworzeniem zarówno dla wersji offline jak i online bazy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7414
ISSN: 1230-5529
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pulikowski_Bibliograficzna_baza_danych_CYTBIN.pdf9,49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.