Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7433
Title: Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersytetu w Padwie w ramach programu Erasmus+
Authors: Lubojańska, Eliza
Olszowy, Ewa
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu w Padwie; bibliotekarstwo
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 2, s. 102-109
Abstract: Dzięki współpracy międzynarodowej, realizowanej przez Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus+ dla pracowników uczelni, miałyśmy możliwość uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Biblioteki Uniwersytetu w Padwie od 20 do 24 maja 2015 r. Padwa to stosunkowo niewielkie, aczkolwiek urokliwe dwustutysięczne miasto położone w północno-wschodnich Włoszech w regionie zwanym Wenecja Euganejska. Założono je w IV w. p.n.e., dzisiaj słynie głównie jako ośrodek naukowy, kulturalny i pielgrzymkowy. Tutaj znajduje się słynna bazylika św. Antoniego, którą rokrocznie odwiedzają tysiące pielgrzymów, w tym bardzo wielu Polaków. Jej wnętrza wypełnione są cennymi arcydziełami sztuki, m.in. rzeźbami Donatella i freskami Tycjana. W bazylice zauważa się również akcenty polskie jak kaplica pod wezwaniem św. Stanisława ufundowana przez Mikołaja Ossolińskiego w 1593 r. oraz ołtarz św. Maksymiliana Kolbego z 1979 r. Na nagrobkach i tablicach pamiątkowych widnieje wiele nazwisk polskich obywateli, którzy związani byli głównie z tutejszym uniwersytetem (The history and art, b.d.)[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7433
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubojanska_Wyjazd_szkoleniowy_do_Biblioteki.pdf408,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons