Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7434
Title: Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego - recenzja
Authors: Olszowy, Ewa
Keywords: Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego; Waldemar Witold Żurek
Issue Date: 2015
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 1, s. 161-168
Abstract: Czasopiśmiennictwo Kościoła katolickiego jest zagadnieniem często podejmowanym przez badaczy1 i analizowanym przede wszystkim w aspekcie historycznym, w obrębie poszczególnych diecezji, w kontekście roli jaką odgrywa jako środek społecznego przekazu Kościoła i forma ewangelizacji. I choć coraz większe zainteresowanie zdobywa także niedoceniana wcześniej prasa parafialna, niedostateczną nadal uwagę poświęca się licznym naukowym periodykom, wśród których szczególną grupę stanowią czasopisma wydawane przez archiwa, biblioteki i muzea kościelne2. Tylko dwa z nich doczekały się opracowań w postaci artykułów (Hamryszczak, 2010; 2013a; Bednarczyk, 1997; Wójtowicz, 2004) dlatego też odczuwało się brak opracowania monografi cznego zawierającego kompetentną i kompleksową charakterystykę tego obszaru czasopiśmiennictwa. Z satysfakcją zatem należy przyjąć pojawienie się na rynku wydawniczym publikacji zbiorowej pt. Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, która zdaje się z powodzeniem wypełniać tę lukę3[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7434
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszowy_Czasopisma_archiwow_bibliotek_recenzja.pdf431,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons