Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7439
Title: Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. Metodyka tworzenia i charakterystyka zawartości nowej bazy danych
Authors: Drabek, Aneta
Pulikowski, Arkadiusz
Keywords: naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne; czasopisma elektroniczne; baza danych
Issue Date: 2005
Citation: Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 3 (2005), s. 12–20
Abstract: Omówiono przygotowaną przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego bazę "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne". Przedstawiono kryteria doboru czasopism do bazy oraz strukturę rekordu jak również szczegóły techniczne dotyczące przygotowania bazy (w programie MS Access) i jej udostępnienia w Internecie. Na podstawie danych o 599 tytułach zgromadzonych w bazie scharakteryzowano tematykę czasopism elektronicznych, ich częstotliwość oraz możliwości dostępu do pełnych tekstów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7439
ISSN: 1230-5529
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pulikowski_Naukowe_i_fachowe_polskie_czasopisma_elektroniczne.pdf611,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.