Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7473
Title: Od redakcji
Authors: Gwioździk, Jolanta
Urban, Bogumiła
Keywords: bibliotekarstwo; psychologia społeczna
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 1, s. 9-12
Abstract: Prezentowany tom kwartalnika „Bibliotheca Nostra” został poświęcony psychologicznym aspektom pracy w bibliotece. Relacje interpersonalne mogą mieć różny charakter i przebiegać na różnych płaszczyznach, odnosząc się do osobowości, zachowania, poczucia tożsamości czy emocji uczestników. Te aspekty bada psychologia społeczna. Praca w bibliotece, kontakt z czytelnikami coraz bardziej wymaga znajomości przyczyn zachowania i możliwych reakcji […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7473
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_Od_redakcji.pdf337,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons