Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7483
Title: Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka - recenzja
Authors: Langer, Hanna
Keywords: czytelnictwo; dzieci; młodzież; internet; biblioteka
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 1, s. 121-125
Abstract: Jednym z podstawowych celów Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji (IFLA) jest „wspieranie pracy bibliotekarzy i promowanie, w różnych formach, najlepszych rozwiązań w pracy bibliotecznej i upowszechnianiu czytelnictwa […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7483
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Dzieci_mlodziez_internet_recenzja.pdf378,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons