Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7502
Title: L’origine du mode subjonctif (le subjonctif en latin et en français)
Authors: Kwapisz-Osadnik, Katarzyna
Keywords: subjonctif; coniunctiv
Issue Date: 1995
Citation: Neophilologica, T. 11 (1995), s. 61-70
Abstract: Artykuł stanowi krótką charakterystykę coniunctivu łacińskiego, od którego wywodzi się francuski subjonctif. Autorka próbuje przedstawić rolę i ewolucję użycia coniunctivu, jego wpływ na subjonctif i zestawić użycia obu trybów. Wyniki porównania, świadczące o ograniczonym użyciu trybu subjonctif w stosunku do łacińskiego coniunctivu, pozwalają wnioskować, a w języku łacińskim coniunctivus był trybem supozycji i możliwości (zastępował nawet tryb rozkazujący dla drugiej osoby L poj.). Umożliwiał także podmiotowi mówiącemu zdystansowanie się do tego, co mówił. Przykładem może być użycie coniunctivu w mowie zależnej. Coniunctivus pomagał również wyrażać uczucia i opinie. Wybór trybu zależał przede wszystkim od samego podmiotą mówiącego. Współczesny francuski blokuje wiele użyć subjonctivu, np. po si, w mowie zależnej. Subjonctif nie zastępuje też trybu rozkazującego dla drugiej osoby 1. poj.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7502
ISSN: 0208-5550
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwapisz_Osadnik_Lorigine_du_mode_subjonctif.pdf475,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons