Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7509
Title: A jednak różni. Dwie kultury obywatelskie członków górnośląskich stowarzyszeń
Authors: Zagała, Zbigniew
Keywords: Górny Śląsk; stowarzyszenia; aktywność społeczna i obywatelska
Issue Date: 2018
Citation: Roczniki Nauk Społecznych, T. 10, nr 4 (2018), s. 81-99
Abstract: Badania zbiorowości osób należących do górnośląskich stowarzyszeń ujawniają jej wewnętrzny podział na obywateli lokalnych i kosmopolitycznych. Nazwy te zapożyczone zostały od Roberta K. Mertona i zaadoptowane na potrzeby opisu dwóch różnych kultur obywatelskich: zorientowanej lokalnie – z charakterystycznymi dla niej silniejszymi więziami ze społecznością lokalną, większym zainteresowaniem lokalnymi problemami i częstszym zaangażowaniem w ich rozwiązanie, oraz zorientowanej kosmopolitycznie – cechującej się słabszym przywiązaniem do społeczności lokalnej, stosunkowo częstszym zainteresowaniem problemami ponadlokalnymi i działaniami na ich rzecz. Obywatele lokalni, w porównaniu z kosmopolitycznymi, legitymują się stosunkowo niższymi poziomami wykształcenia oraz niższymi pozycjami w strukturze społeczno-zawodowej, częściej pochodzą z Górnego Śląska niż obywatele kosmopolityczni. Rdzenni mieszkańcy regionu, w porównaniu z osobami napływowymi, są wyraźnie bardziej zaangażowani obywatelsko w życie społeczności, których są członkami – bardziej są zainteresowani sprawami społeczności lokalnej, częściej podejmują działania na jej rzecz, częściej biorą udział w wyborach samorządowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7509
DOI: 10.18290/rns.2018.46.4-5
ISSN: 2544-5812
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagala_A_jednak_rozni.pdf486,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons