Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7516
Title: Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w internecie
Authors: Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Stach, Sebastian
Fuklin, Bartłomiej
Staniek, Dawid
Keywords: Content Menagement System (CMS); portal edukacyjny; Joomla!; Drupal; Internet
Issue Date: 2012
Publisher: Studio noa dla Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka „ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W TWORZENIU PRZESTRZENI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W INTERNECIE (196 s.) Redakcja: Sebastian Stach Eugenia Smyrnova-Trybulska, Autorzy: Sebastian Stach, Bartłomiej Fuklin, Dawid Staniek jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników o różnym przygotowaniu informatycznym: nauczycieli, wykładowców, przyszłych pedagogów, instruktorów, tutorów, doktorantów, badaczy, naukowców, metodyków i innych. Celem tego przewodnika jest przybliżenie Państwu możliwości wykorzystania systemów zarządzania treścią CMS (Content Management System, system zarządzania treścią) Joomla! oraz Drupal w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej w Internecie. Skrypt wykazuje, że możliwości dostosowania systemu do wymagań edukacyjnych są olbrzymie, lecz wbrew pozorom, nie wymagają posiadania rozbudowanej wiedzy informatycznej. Co za tym idzie, każdy nauczyciel przy odrobinie poświęconego czasu może sprostać wymaganiom nowoczesności. Przedstawiony w książce materiał pomoże czytelnikom w stworzeniu własnej witryny tematycznej, również edukacyjnej. Tworząc niniejszą publikację, autorzy starali się możliwie dokładnie i w przystępny dla początkującego użytkownika sposób wyjaśnić wszystkie zawiłości tych systemów. Po zaznajomieniu się z materiałem zawartym w przewodniku, nauczyciel chcący wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich uczniów, może bez przeszkód utworzyć swoją stronę domową i rozpocząć publikowanie materiałów w Internecie. Szerokie spektrum zastosowań, jakie oferują systemy CMS, pozwoli na tworzenie witryn tematycznych, bardzo rozbudowanych. Z możliwości systemów CMS Joomla! i Drupal mogą korzystać placówki oświatowe różnych szczebli: od przedszkola, promującego ofertę edukacyjną, chcącego pochwalić się osiągnięciami dzieci, poprzez szkołę, która przy pomocy swojej strony internetowej zawiadomi rodzica o zbliżającym się zebraniu lub też zapewni dostęp rodziców do osobistego profilu ucznia z jego aktualnymi ocenami, aż po uczelnie wyższe, pozwalając na opracowanie unifikowanych po strukturze jednocześnie rozmaitych pod względem treści i przy tym kompatybilnych witryn wydziałowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7516
ISBN: 978-83-60071-55-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stach_Zastosowanie_systemow_CMS_w_tworzeniu_przestrzeni.pdf22,84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons