Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7518
Title: Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym - recenzja
Authors: Muc, Agata
Keywords: usługi biblioteczne; informacja naukowa; bibliotekoznawstwo
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 2, s.101-109
Abstract: W 2009 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wydało kolejną pozycję w ramach serii „Nauka – Dydaktyka - Praktyka”, zatytułowaną Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. W zbiorowej publikacji, która ukazała się pod redakcją Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król, zaprezentowano artykuły będące pokłosiem konferencji zorganizowanej w lutym 2009 roku przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Śląską oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za główny cel wydania monografii uznano przedstawienie aktualnego stanu badań nad jakością usług bibliotecznych oraz pokazanie różnych doświadczeń polskich bibliotek zarówno z wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania jakością, jak i wprowadzania innowacyjnych usług bibliotecznych. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7518
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muc_Jakosc_uslug_bibliotecznych_recenzja.pdf455,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons