Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7530
Title: Sprawozdanie z konferencji naukowej: Książka, Informacja i Internet 2010 (Lublin, 18-19 listopada 2010 roku)
Authors: Koziara, Andrzej
Keywords: internet; zasoby informacyjne; biblioteki
Issue Date: 2010
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2010, nr 3/4, s. 121-124
Abstract: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 18 i 19 listopada 2010 roku zorganizował kolejną konferencję naukową zatytułowaną Książka, Informacja i Internet 2010. W swojej formule stanowić ona miała forum, na którym zostanie zaprezentowana najnowsza wiedza i najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne z zakresu szeroko rozumianych zasobów informacyjnych dostępnych online. Zaakcentowano różnorodność sposobów ich tworzenia, przeszukiwania i selekcji, jak również rolę bibliotek jako centrów tworzących i udostępniających informacje.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7530
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziara_Sprawozdanie_z_konferencji_naukowej_Ksiazka.pdf377,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons