Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7534
Title: Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-tą rocznicę powstania - recenzja
Authors: Lubojańska, Eliza
Keywords: Waldemar Witold Żurek; Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-tą rocznicę powstania; recenzje
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 1, s. 150-153
Abstract: Jubileusz 60-lecia istnienia Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (dalej Ośrodek ABMK)2 stał się inspiracją do powstania monografii zatytułowanej Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-stą rocznicę powstania. Redaktorem pracy jest historyk Kościoła, ks. Waldemar Witold Żurek3. Jest to kolejna publikacja jubileuszowa dotycząca działalności Ośrodka4[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7534
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lubojanska_Dawniej_i_dzis_Osrodek_Archiwow_Bibliotek_recenzja.pdf418,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons