Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7536
Title: Argumentacja w edukacji: postulaty badań edukacyjnych w polskiej szkole argumentacji
Authors: Federowicz, Michał
Koszowy, Marcin
Bendrat, Anna
Białek, Kinga
Biedrzycki, Krzysztof
Budzyńska, Katarzyna
Wieczorek, Krzysztof A.
Budzyńska-Daca, Agnieszka
Czaczkowski, Dawid
Francuz, Piotr
Hinton, Martin
Karpiński, Marcin
Kobiela, Filip
Kublikowski, Robert
Makuła, Szymon
Selinger, Marcin
Skowron, Bartłomiej
Stefańczyk, Andrzej
Suchoń, Wojciech
Sułowska, Agnieszka
Swat-Pawlicka, Magdalena
Ścigała-Stiller, Barbara
Wasilewska-Kamińska, Ewa
Yaskorska, Olena
Załęska, Maria
Zambrowska, Małgorzata
Żurek, Tomasz
Żyluk, Natalia
Keywords: Polska Szkoła Argumentacji; sztuka argumentacji; edukacja
Issue Date: 2018
Citation: Studia Semiotyczne, T. 32, nr 1 (2018), s. 131-137
Abstract: Uwzględniając dotychczasową działalność Polskiej Szkoły Argumentacji, w szczególności jej działalność edukacyjną wyeksponowaną podczas XV konferencji ArgDiaP, sformułowaliśmy postulaty dotyczące dalszej działalności edukacyjnej Szkoły. Ich realizacja w ciągu najbliższych lat mogłaby stanowić grunt dla długoterminowych celów edukacyjnych, takich jak (1) opracowanie spójnego programu nauczania sztuki argumentowania i krytycznego myślenia w szkołach podstawowych i średnich oraz (2) zaprojektowanie ogólnopolskich standardów i ram nauczania przedmiotów powiązanych z argumentacją i krytycznym myśleniem na poziomie studiów uniwersyteckich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7536
DOI: 10.26333/sts.xxxii1.07
ISSN: 2544-073X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Federowicz_Argumentacja_w_edukacji.pdf272,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons