Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7541
Title: Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza gór, wyżyn i nizin na przykładzie Płaskowyżu Głubczyckiego i Kotliny Raciborskiej
Authors: Badora, Krzysztof
Nita, Jerzy
Keywords: Płaskowyz Głubczycki; Kotlina Raciborska
Issue Date: 2018
Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN
Citation: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.), “Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” (S. 97-108). Warszawa : IGiPZ PAN
Abstract: Płaskowyz Głubczycki i Kotlina Raciborska zlokalizowane sa w południowo- -zachodniej czesci Polski i naleza do Niziny Slaskiej (ryc. 42). Pierwszy z nich jest najwyzej połozonym i najbardziej urozmaiconym pod wzgledem rzezby terenu mezoregionem Niziny. Stanowi południowo-wschodnie zakonczenie makroregionu i graniczy bezposrednio z Górami Opawskimi, nalezacymi do makroregionu Sudetów Wschodnich (Kondracki, Richling 1994; Kondracki 2000; Pawlak 2008). Jest dla nich podgórzem. J. Kondracki (2000) charakteryzuje Płaskowyz jako wysoko wzniesiona równine lessowa, w Polsce – 235-260 m n.p.m., a w Czechach do 315 m n.p.m. Wskazuje ponadto, ze ma charakter wyzynny i własciwie powinien byc zaliczony do Przedgórza Sudeckiego. W Czechach jednostka nosi nazwe Opavska Pahorkatina, co wskazuje na jej wieksze powiazanie strukturalne z górami, niz nizinami. Jest traktowana jako pogórze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7541
ISSN: 978–83–61590–89–7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badora_Problemy_regionalizacji_fizycznogeograficznej.pdf1,99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons