Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7542
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNita, Jerzy-
dc.contributor.authorMyga-Piątek, Urszula-
dc.date.accessioned2018-12-19T13:13:50Z-
dc.date.available2018-12-19T13:13:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationM. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.), “Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” (S. 199-209). Warszawa : IGiPZ PANpl_PL
dc.identifier.isbn978–83–61590–89–7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7542-
dc.description.abstractPonizej przedstawiona mikroregionalizacja mezoregionu Próg Woznicki bazuje na granicach opublikowanych w zbiorowym artykule J. Solona i in. (2018). Według tej propozycji wybrany do szczegółowej analizy mezoregion nalezy do makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska 341.2. Jego obecne granice sa wynikiem uzgodnien z osrodkiem opolskim (K. Badora). Jednostka jest górnotriasowym progiem strukturalnym zbudowanym z utworów weglanowych oraz z utworów piaszczysto-zwirowych dolnej jury, a takze osadów czwartorzedowych o genezie polodowcowej. Według S. Gilewskiej (1972) zajmuje obszar o powierzchni 575 km2, a według J. Kondrackiego (1994) – 645 km2. Natomiast według obliczen autorów zajmuje powierzchnie 572 km2, przy obwodzie 249 km. Jest jednostka wydłuzona i stosunkowo zwarta, o ogólnym przebiegu NW-SE. Podstawowym kryterium wydzielenia tej jednostki, zarówno przez J. Kondrackiego, jak i autorów, były specy czne cechy i elementy strukturalnej rzezby terenu wynikajace z budowy geologicznej oraz znaczace deniwelacje i ostre granice hipsometryczne w stosunku do sasiednich jednostek (ryc. 70, 71).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWarszawa : IGiPZ PANpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectPróg Woźnickipl_PL
dc.subjectmikroregionypl_PL
dc.subjectsubmikroregionypl_PL
dc.titleMikroregiony i submikroregiony fizycznogeograficzne Progu Woźnickiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nita_Mikroregiony_i_submikroregiony_fizycznogeograficzne.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons