Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7544
Title: Mikroregionalizacja fizycznogeograficzna - w poszukiwaniu standardowej metody
Authors: Solon, Jerzy
Myga-Piątek, Urszula
Keywords: Mikroregionalizacja fizycznogeograficzna
Issue Date: 2018
Publisher: Warszawa : IGiPZ PAN
Citation: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon (red.), “Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” (S. 249-252). Warszawa : IGiPZ PAN
Abstract: Prace nad przygotowaniem zasad i metod prowadzenia audytu krajobrazowego dały nowe, bardzo silne impulsy do ponownego zainteresowania sie zagadnieniami regionalizacji przyrodniczej, w tym – przede wszystkim – regionalizacji zycznogeogra cznej. Utrwalenie regionalizacji J. Kondrackiego na dziesieciolecia w naukowej literaturze geogra cznej (ale takze architektoniczno-krajobrazowej) oraz w dydaktyce szkolnej i akademickiej, i traktowanie podziału jako geogra- cznego paradygmatu, utrudniało jednak zadanie krytycznej oceny dotychczas obowiazujacej regionalizacji. Wyzwanie podjeto po dwuletnim, aktywnym okresie dyskusji geografów zycznych we wszystkich osrodkach naukowych Polski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7544
ISBN: 978–83–61590–89–7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solon_Mikroregionalizacja_fizycznogeograficzna.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons