Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7546
Title: Spacerem po etyce - recenzja
Authors: Gębołyś, Zdzisław
Keywords: etyka bibliotekarza; ks. Tadeusz Ślipko
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 1, s. 142-144
Abstract: […] Spacer po etyce nie należy z perspektywy czytelnika do spacerów lekkich, łatwych i przyjemnych. Można powiedzieć o nim, że jest to spacer wymagający wysiłku, hartu ducha i intelektu, zmuszający go do uwagi, do koncentracji, od czasu do czasu do przystanięcia, do zamyślenia. Spacer po etyce pióra T. Ślipki stawia więcej pytań, aniżeli daje odpowiedzi, i to zdaje się być największą wartością tej wartościowej pracy […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7546
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebolys_Spacerem_po_etyce_recenzja.pdf361,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons