Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7567
Title: Seminarium „Nieoczekiwane powroty Gustawa Morcinka” (Katowice, 22 stycznia 2018 r.)
Authors: Maroń, Agnieszka
Keywords: „Nieoczekiwane powroty Gustawa Morcinka”; Seminarium
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 3 (2018), s. 219-224
Abstract: 22 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (dalej: CINiBA) odbyło się seminarium pt. „Nieoczekiwane powroty Gustawa Morcinka”, poświęcone powojennej twórczości pisarza oraz jej recepcji. Wydarzenie zorganizowały: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz CINiBA.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7567
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maron_Seminarium_Nieoczekiwane_powroty_Gustawa_Morcinka.pdf423,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons