Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7574
Title: O sztuce książki
Authors: Gwioździk, Jolanta
Brzoska-Steinke, Anna
Drygas, Anna
Górska, Magdalena
Jurczak, Izabela
Maciocha, Patryk
Szymura, Justyna
Taraszkiewicz, Łucja
Ząbek, Patrycja
Keywords: książka; kultura; sztuka; literatura
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 4, s. 9-26
Abstract: [...] Typologia książki artystycznej, zaproponowana przez Clive`a Phillpota, obejmuje takie terminy, jak m.in. bookart, book object, bookwork, e-artist`s book, fine book, illustrated book, fine book, altered book [Chappell, 2003; Chappell, 2002]1. W definicji książek artystycznych rozróżnił on książki zwykłe (just books), czyli tradycyjne, książki-dzieła (bookworks), a zatem prace artystyczne w formie książki, będące miejscem „zetknięcia się” sztuki i literatury, oraz obiekty książkowe (book objects), które nawiązują do idei „książki” i mają znacznie swobodniejszy charakter formalny […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7574
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_O_sztuce_książki.pdf799,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons