Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7577
Title: Otwarcie Pracowni Patrystycznej w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Authors: Muc, Agata
Keywords: Pracownia Patrystyczna; pierwsze wieki chrześcijaństwa
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 1, s. 158-162
Abstract: W gmachu Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego (dalej: UŚ) w Katowicach dnia 16 maja 2017 r. została otwarta Pracownia Patrystyczna, w której zgromadzono literaturę z zakresu badań nad prądami religijno-filozoficznymi w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Na kolekcję składają się unikatowe zbiory pozwalające na rozwijanie szerokich badań, zwłaszcza nad gnostycyzmem, manicheizmem oraz hermetyzmem, nie tylko przez teologów, ale także filologów lub filozofów. Pracownię tworzy spuścizna naukowa i bogaty księgozbiór śp. ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora – wybitnego patrologa, organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UŚ[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7577
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muc_Otwarcie_Pracowni_Patrystycznej.pdf415,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons