Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7579
Title: Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz prac licencjackich i magisterskich o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2015 - recenzja
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: biblioteki kościelne; recenzje
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 1, s. 154-157
Abstract: Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz prac licencjackich i magisterskich o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2015 jest kolejną pozycją po opublikowanej już Bibliografi i publikacji o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015, a przed oczekującą na wydanie Dokumentacji stanu badań bibliologicznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015. Całość składa się na monografi ę Biblioteki Kościelne w Polsce w świetle publikacji i prac dyplomowych za lata 1945-2015. Bibliografi a publikacji o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945- 2015 została pozytywnie przyjęta i wysoko oceniona zarówno przez środowisko bibliologiczne, jak i teologiczne, o czym świadczą recenzje i omówienia na łamach specjalistycznych czasopism2. Wnioskować można, że po tak dobrze ocenionej pierwszej z trzech części publikacji, omawiany Katalog… spotka się z równie pozytywnym przyjęciem. Warto podkreślić, że Katalog jest pierwszą publikacją opracowaną po wojnie w Polsce, która zawiera wykaz zrealizowanych tematów badawczych w zakresie szeroko pojętego bibliotekarstwa kościelnego[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7579
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Katalog_rozpraw_doktorskich_i_habilitacyjnych_recenzja.pdf422,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons