Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7584
Title: Cytowania w "Nowej Bibliotece. Usługi, technologie informacyjne i media" jako element komunikacji naukowej w świecie cyfrowym
Authors: Gawlik, Marta
Kosik, Edyta
Keywords: cytowania; komunikacja naukowa; „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media; Open Access
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 2, s. 95-109
Abstract: Nauka jest ważnym elementem życia każdego człowieka, a Internet oferuje szersze niż tradycyjne media możliwości korzystania z jej zdobyczy dzięki swojemu nieograniczonemu zasięgowi. Przykładem zdalnego dostępu do wiedzy mogą być książki i czasopisma internetowe. Jednym z tego typu czasopism jest „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, dostępna, oprócz formy drukowanej, także w trybie Open Access. Materiał badawczy dla artykułu stanowią zasoby udostępniane na zasadach otwartego dostępu, czyli numery wydane od 2010 do 2015 r. Analizie poddano szczególny komponent komunikacji naukowej, jakim są cytowania w bibliografi i załącznikowej, pełniące w środowisku uczonych wiele funkcji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7584
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawlik_Cytowania_w_Nowej_Bibliotece_Uslugi_technologie.pdf669,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons