Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7586
Title: Koszalińskie Wydawnictwo Kurtiak i Ley : historia i współczesność
Authors: Kotwica, Agnieszka
Keywords: Wydawnictwo Kurtiak i Ley; Koszalin; oferta wydawnicza
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 4, s. 115-125
Abstract: […] Jak można się zorientować na podstawie zaprezentowanych w artykule przykładów, dorobek wydawnictwa charakteryzuje się szczególną dbałością o szczegóły i prawdę historyczną. Wszystkie wydane przez Kurtiak i Ley pozycje przygotowywane są według starych technik drukarskich i introligatorskich. Ręcznie czerpany papier, samodzielnie wycinane przez zecera czcionki, wreszcie ręczne zszywanie poszczególnych kart i zapach powodują, że książki te stają się cennymi dziełami sztuki. W bogatym dorobku oficyny dominują dzieła klasyków literatury, dzieła treści historycznej i filozoficznej, a każde z nich to prawdziwa perełka introligatorska. Bogate zdobnictwo to umiejętne naśladownictwo, a zarazem ocalenie tradycji rzemiosła książki i związanych z nimi wzorów estetycznych. Niektóre wydawnictwa oficyny to trafnie przygotowane kopie dzieł, które już wcześniej zostały opublikowane. Wśród bogatej oferty wydawniczej nie brakuje reprintów, których ceny wielokrotnie przekraczają średnią krajową, a więc są przeznaczone dla niewielkiego grona odbiorców […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7586
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotwica_Koszalinskie_Wydawnictwo_Kurtiak_i_Ley.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons