Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7587
Title: Marc Chagall - ilustrator. Relacja z wystawy w Museum Thyssen-Bornemisza i Fundacji Caja Madrid w Madrycie
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Marc Chagall; historia sztuki; Museum Thyssen-Bornemisza; Fundacja Caja Madrid; Madryt; ilustracje
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 4, s. 135-138
Abstract: Muzeum Thyssen-Bornemisza – jedna z najważniejszych i najbogatszych na świecie prywatnych kolekcji dzieł sztuki – we współpracy z Fundacją Caja Madrid zorganizowało w dniach od 14 lutego do 20 maja 2012 roku czasową wystawę Chagall. Jej kurator, Jean-Louis Prat, za główny cel tej pierwszej dużej retrospektywnej ekspozycji w Hiszpanii postawił przypomnienie publiczności dorobku Marca Chagalla (1887-1985) i podkreślenie roli jaką odegrał on w historii sztuki. Zgromadzone prace – 265 obrazów, grafik, rzeźb i ceramiki – ułożone w porządku chronologicznym, w pełni ukazały drogę twórczą artysty i kształtowanie się jego indywidualnego stylu na tle dwóch wojen światowych, rewolucji rosyjskiej oraz powstania państwa Izrael. Wprowadzające do ekspozycji Kalendarium życia i twórczości M. Chagalla oraz narracja płynąca z audioprzewodników, umożliwiły zwiedzającym lepszą percepcję wystawionych dzieł i ich „zanurzenie” w historii i polityce […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7587
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Marc_Chagall_ilustrator.pdf402,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons