Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7589
Title: Christine Beier: Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Universitätsbibliothek Graz : die illuminierten Handschriften 1400 bis 1550 - recenzja
Authors: Kwiecień, Anna
Keywords: inkunabuły; Austria; rękopisy; Christine Beier
Issue Date: 2011
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2011, nr 4, s. 145-148
Abstract: Nakładem wydawnictwa Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu, we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego ukazało się dwuczęściowe dzieło Christine Beier Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Universitätsbibliothek Graz. Die illumnierten Handschriften 1400 bis 1550. Wydane w 2010 roku opracowanie wpisuje się w nurt filozoficzno-historycznych badań nad pomnikami piśmiennictwa europejskiego. Publikacja stanowi kontynuację serii: „Denkschriften” oraz „Veröfftentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters”, inaugurując jej piątą podserię – „Die Illuminierten Handschriften und Inkunabeln in Österreich Ausserhalb der Österreichischen Nationalbibliothek” pod redakcją Michaela Viktora Schwarza. Praca prezentuje drugą co do wielkości kolekcję najcenniejszych średniowiecznych ilustrowanych rękopisów i inkunabułów Austrii, znajdujących się poza Biblioteką Narodową w Wiedniu. Omawiany księgozbiór zgromadzono w Bibliotece Uniwersyteckiej w Grazu, która jest największą w Styrii, a drugą pod względem wielkości austriacką książnicą; jej zbiory przekraczają obecnie 3 miliony jednostek […].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7589
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiecien_Christine_Beier_Die_illuminierten.pdf453,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons